hokej.podhale.pl Postep

Przemysł

Komputery

Rozwój myśli technicznej w XIX wieku był przyczyną powstania niezliczonych maszyn liczących. Funkcjonowały one przez wiele lat, ale z czasem okazały się niewystarczające.

Zmiany społeczne

Na skutek licznych przemian zaistniałych w przemyśle możemy zaobserwować, jak bardzo wpłynęły one na ludność zamieszkującą wsie, czy małe miasta. Powstawało coraz więcej

Rozwój nauki

Przemiany dokonujące się w dziedzinie przemysłowej wymuszały szybki rozwój nauki. Żeby sprostać wymaganiom technologicznym i nie ustępować kroku najlepiej rozwijającym się gospodarkom, konieczna

Mechanizacja rolnictwa

W momencie, gdy następowały wszechobecne zmiany w przemyśle związane z intensywnym rozwojem technologicznym, w rolnictwie również można było te przemiany dostrzec. Zmechanizowanie przemysłu

Walory automatyzacji

Jakie są najważniejsze korzyści płynące z wykorzystania rozwiązań CNC w produkcji przedmiotów użytkowych czy żywności? Odpowiedź na to pytanie uzyskamy, jeśli zdefiniujemy w