Komputery

Komputery

  • sie 26, 2019

Rozwój myśli technicznej w XIX wieku był przyczyną powstania niezliczonych maszyn liczących. Funkcjonowały one przez wiele lat, ale z czasem okazały się niewystarczające. W efekcie

Read More
Zmiany społeczne

Zmiany społeczne

  • sie 19, 2019

Na skutek licznych przemian zaistniałych w przemyśle możemy zaobserwować, jak bardzo wpłynęły one na ludność zamieszkującą wsie, czy małe miasta. Powstawało coraz więcej fabryk, miasta

Read More
Jak wyglądało życie w mieście

W Londynie, gdzie rozpoczęła się rewolucja przemysłowa zaczęły powstawać nowoczesne fabryki, w których zatrudniano coraz więcej ludzi. Wszyscy oni uważali, że w mieście

Read More
Rozwój nauki

Rozwój nauki

  • lip 26, 2019

Przemiany dokonujące się w dziedzinie przemysłowej wymuszały szybki rozwój nauki. Żeby sprostać wymaganiom technologicznym i nie ustępować kroku najlepiej rozwijającym się gospodarkom, konieczna

Read More
Mechanizacja rolnictwa

Mechanizacja rolnictwa

  • lip 13, 2019

W momencie, gdy następowały wszechobecne zmiany w przemyśle związane z intensywnym rozwojem technologicznym, w rolnictwie również można było te przemiany dostrzec. Zmechanizowanie przemysłu

Read More
Walory automatyzacji

Walory automatyzacji

  • cze 09, 2018

Jakie są najważniejsze korzyści płynące z wykorzystania rozwiązań CNC w produkcji przedmiotów użytkowych czy żywności? Odpowiedź na to pytanie uzyskamy, jeśli zdefiniujemy w jasny sposób

Read More