Home Przemysł Zmiany społeczne
Przemysł

Zmiany społeczne

nawijarka http://zbiorstal.pl/produkty/zbiorniki-sprezonego-powietrza

Na skutek licznych przemian zaistniałych w przemyśle możemy zaobserwować, jak bardzo wpłynęły one na ludność zamieszkującą wsie, czy małe miasta. Powstawało coraz więcej fabryk, miasta powiększały swoje obszary, chętnie przyjmowały napływową ludność. Do pracy w fabrykach przybywali ludzie z różnych stron i zasiedlali miasta.

www.kongres-samorzadowy.pl

Migracja ze wsi do miast była bardzo intensywna i spowodowała, że coraz mniej ludzi pracowało na roli. Chętnych do poprawienia sobie bytu było wielu, choć praca w fabrykach była bardzo ciężka. Robotników wciąż przybywało i w taki sposób powstało społeczeństwo przemysłowe.

W fabrykach zaczęły się tworzyć związki zawodowe, co dało początek ruchowi robotniczemu. Rewolucja przemysłowa dała podstawy do ogromnych zmian społecznych, do powstania klasy robotniczej, która stanowiła znaczną część mieszkańców przemysłowych miast. Ludzie byli bardzo świadomi swoich praw, domagali się szacunku i próbowali walczyć z wyzyskiem.

Pracodawcy maksymalnie ich wykorzystywali zmuszając do ciężkiej, wielogodzinnej pracy.

Author

Janek