Industrializacja jako spoiwo społeczeństwa

Uprzemysłowienie postępowało z dużą dozą dynamizmu, choć z pewnych względów przebiegało różnie w poszczególnych miastach i regionach. Nie każda miejscowość czy gmina może stać się zagłębiem

Read More
Branże strategiczne

Branże strategiczne

  • lut 08, 2018

Każde państwo posiada w miarę zbliżoną strukturę działów przemysłu, co wynika z tego, że ludzie na całym świecie mają podobne potrzeby. Oczywiście inaczej wygląda przemysł jako

Read More
Kilka słów o Agencji Rozwoju Przemysłu

Po przemianach ustrojowych, które nastąpiły po roku 1989, zakłady państwowe zaczęły podlegać prywatyzacji. Poziom zaawansowania technologicznego polskiego przemysłu na początku lat 90-tych był bardzo niski.

Read More
Sektor technologii informatycznych w Polsce

Branża technologii informatycznych jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się. Sprzęt komputerowy, oprogramowania oraz usługi informatyczne są nieustannie udoskonalane. Co chwila powstają coraz to nowocześniejsze

Read More