Home Nieruchomości Czym są nieruchomości?
Nieruchomości

Czym są nieruchomości?

Duże inwestycje w domy w zabudowie szeregowej rynek pierwotny Skórzewo w stanie deweloperskim http://viacon.pl/pl/rury-pecor-quattro

Bardzo często słyszymy o różnego rodzaju nieruchomościach – niektórzy decydują się na inwestycje w nieruchomości, inni z kolei rozważają wynajem tej czy innej nieruchomości. Ale czy tam w zasadzie jest nieruchomość. Nie jest to wcale taka prosta sprawa, tym bardziej, że mamy do czynienia z przeróżnymi nieruchomościami, ale też różnymi podziałami nieruchomości. W związku z tym, warto jest wiedzieć czym właściwie jest nieruchomość, ale też gdzie szukać konkretnych definicji oraz jakie są rodzaje nieruchomości. Wszystko to pozwoli nam zdecydowanie lepiej przygotować się do działań czy wprost inwestycji w branżę nieruchomości, na co z roku na rok decyduje się zresztą coraz więcej osób czy różnego rodzaju przedsiębiorców. Sama definicja nieruchomości znajduje się w kodeksie cywilnym, a mówiąc dokładniej w artykule 46, ustępie 1 kodeksu cywilnego, gdzie możemy przeczytać, że nieruchomościami są tzw. grunty oraz budynki trwale z gruntem związane lub też części budynków, jeśli tylko stanowią one odrębny od gruntu przedmiot własności. Co z tego wszystkiego można wywnioskować? Najważniejszy wniosek jest następujący; nieruchomościami są grunty, tak zabudowane, jak i niezabudowane. Dodatkowo, pod definicję nieruchomości mieszczą się również budynki oraz lokale, jeśli na podstawie określonych przepisów są one odrębnym od gruntu przedmiotem własności.

To wszystko daje nam podstawę do tego, aby stworzyć pierwszy podział nieruchomości i wyróżnić ich trzy rodzaje:

  • nieruchomości gruntowe,
  • nieruchomości budynkowe,
  • nieruchomości lokalowe.

W związku z tym, warto jest się przyjrzeć, czym charakteryzują się poszczególne rodzaje nieruchomości. Można przy tym wszystkim dodać, że w kodeksie cywilnym znajdziemy również opis jeszcze jednego rodzaju nieruchomości, a mianowicie nieruchomości rolnej, czyli takie nieruchomości, na których prowadzi się działalność wytwórczą w rolnictwie.

Rodzaje nieruchomości – gruntowe, budynkowe i lokalowe

www.pinb.czest.pl

Jeśli chodzi o nieruchomość gruntową to bardzo często jest ona określana mianem gruntu. Aby jednak móc wyodrębnić grunt, musi istnieć do niego jakieś prawo własności, jak również należy wydzielić część powierzchni ziemskiej – w tym sensie nieruchomość będzie miała swój wymiar przestrzenny. Przy tym wszystkim należy również pamiętać o tym, jakie składowe tworzą nieruchomość. Prócz gruntu mogą być to także drzewa, rośliny, budynki czy urządzenia trwale związane z gruntem. Istnieją oczywiście wyjątki odnośnie związania obiektów z gruntem, dlatego też mamy do czynienia również z nieruchomościami budynkowymi, jak i z nieruchomościami lokalowymi. Jeśli chodzi więc o nieruchomość budynkową to mamy tutaj do czynienia z tak zwanym użytkowaniem wieczystym, kiedy to prawo własności do gruntu oddzielone jest od prawa własności budynków.

Z kolei w przypadku nieruchomości lokalowej, także same części budynków mogą stanowić odrębną nieruchomość – w tym przypadku mogą być to na przykład samodzielny lokal mieszkalny bądź też lokal o jakimś innym przeznaczeniu.

Author

Janek