Home Przemysł Rozwój nauki
Przemysł

Rozwój nauki

filmy promocyjne poznań kruszywo legnica

Przemiany dokonujące się w dziedzinie przemysłowej wymuszały szybki rozwój nauki. Żeby sprostać wymaganiom technologicznym i nie ustępować kroku najlepiej rozwijającym się gospodarkom, konieczna była dobrze wykwalifikowana kadra. Coraz więcej ludzi przybywających do miast w celu kształcenia się miało zapewnić wysoki poziom rozwoju. Później nieco, ale i u nas nastąpiła rewolucja naukowo-techniczna.

W dużych miastach otwierano coraz to nowe kierunki na wyższych uczelniach, aby kształcić młodych ludzi i potem skorzystać z ich pracy w konkretnej dziedzinie przemysłowej. Dobrze wykształceni specjaliści dorównywali swoją wiedzą i umiejętnościami najlepszym fachowcom z innych krajów. Wielu polskich naukowców, badaczy, inżynierów, specjalistów wysokiej klasy jest dobrze znanych na świecie. Polska myśl techniczna jest bardzo poważana i doceniana na rynkach zagranicznych a nasi fachowcy są często zapraszani do współpracy z różnymi instytucjami.

To, że dzisiaj na rynku międzynarodowym jesteśmy potrzebni jest także efektem rewolucji przemysłowej.

Author

Janek