Home Choroby Podział alergenów
Choroby

Podział alergenów

Endokrynolog Poznań https://eretina.pl/

Alergeny, czyli antygeny zewnątrzpochodne wywołujące reakcje alergiczne, są obecnie przedmiotem wielu badań naukowych, które pomagają stworzyć zharmonizowane klasyfikacje ułatwiające dociekanie powodów reakcji uczuleniowych.

A jaki jest najbardziej powszechny podział alergenów? Nie ulega wątpliwości, że w obecnej chwili alergeny najczęściej rozróżnia się ze względu na drogi ich przedostawania się do organizmu ludzkiego.

Wyodrębnia się więc alergeny wziewne, do których zalicza się kurz i wszelkie jego pochodne, takie jak roztocza i szczątki roślin czy zwierząt oraz alergeny pokarmowe, czyli substancje dostające się do organizmu wraz z pokarmem.

Podstawowa klasyfikacja alergenów akcentuje także występowanie alergenów kontaktowych, które wywołują reakcje alergiczne po zetknięciu ze skórą oraz leki, szczególnie antybiotyki β-laktamowe.

www.ceefinancialhub.pl

Wzmożone zainteresowanie tematyką alergenów w ostatnich latach bez wątpienia wynika z coraz powszechniejszego występowania patologicznych reakcji immunologicznych u ludzi, jednocześnie przyczyniając się do tworzenia ustrukturyzowanej dziedziny wiedzy.

Wyodrębniającej szczegółowe sposoby przeciwdziałania reakcjom uczuleniowym.

Author

Janek