hokej.podhale.pl Postep

Kilka słów o Agencji Rozwoju Przemysłu

narzynki Niezawodna ładowarka TEREX służy przez wiele lat swojemu właścicielowi

Po przemianach ustrojowych, które nastąpiły po roku 1989, zakłady państwowe zaczęły podlegać prywatyzacji. Poziom zaawansowania technologicznego polskiego przemysłu na początku lat 90-tych był bardzo niski. W 1991 roku utworzono Agencję Rozwoju Przemysłu. Od początku istnienia była to spółka Skarbu Państwa i tak też pozostało do dzisiaj. Jakie miała zadania? Agencja powstała w celu wspomagania polskich przedsiębiorstw i stymulowania rozwoju polskiego przemysłu.

Dzięki działalności Agencji Rozwoju Przemysłu w okresie przemian ustrojowych tysiące osób mogło dalej pracować, ponieważ zadaniem spółki była restrukturyzacja firm. Agencja zajmowała się w tamtym czasie unowocześnianiem przedsiębiorstw. Takie cele stawia sobie również dzisiaj. Spółka finansuje projekty naukowo-badawcze, które oscylują wokół wdrażania nowych technologii do fabryk i zakładów przemysłowych. Każdego roku przeznacza na rozwój innowacji kilkaset milionów złotych.

llentab

Do 2020 roku Agencja Rozwoju Przemysłu planuje zainwestować w tym obszarze aż 1,3 miliarda złotych.