Home Choroby Czym są alergeny?
Choroby

Czym są alergeny?

W przypadku alergii, czyli patologii zachodzącej w układzie immunologicznym, bardzo dużą rolę odgrywają alergeny, o których obecnie bardzo dużo usłyszeć możemy przy okazji dywagacji na tematy cywilizacyjnego rozwoju czy degradacji środowiska.

A czym tak naprawdę są alergeny? Alergeny są to antygeny zewnątrzpochodne, które wywołują reakcję uczuleniową.

Wśród nich wyróżnia się substancje o różnorodnej budowie czy strukturze, a także o rozmaitym pochodzeniu.

Alergenami mogą więc być zarówno substancje pochodzenia roślinnego czy zwierzęcego, jak różnego rodzaju proste związki chemiczne o charakterze haptenów.

Z uwagi na to, że w dzisiejszych czasach alergeny są tematem licznych badań i dociekań naukowych, wyróżnia się ich różnego rodzaju klasyfikacje, wśród których prym wiedzie ta dotycząca dróg, którymi dostają się one do organizmu.

Nie ulega wątpliwości, że zrozumienie struktury i sposobu działania alergenów może być niezwykle pomocne w sytuacji, w której chcemy zrozumieć patologiczny proces immunologiczny, który zachodzi w organizmie ludzkim w przypadku występowania reakcji uczuleniowych.

Author

Janek